Zomerkamer bij Fort Rhijnauwen

Conception

Staatsbosbeheer heeft als doel het fort vanuit de huidige natuur- en cultuurhistorische waarden en kracht een plek en betekenis te geven midden in de samenleving, zodat het fort ook in de toekomst duurzaam kan worden onderhouden en behouden.

In samenwerking met COUP and Iris de Kievith architect,  wordt de ontwikkeling van een multifunctionele paviljoen als ontmoetingsplek voor ondernemers in symbiose met de natuur en het fort omheen voorgesteld.

fort