Groene Hart Uithoorn

Conception

Voor het revitaliseren van de binnenstad van Uithoorn heeft COUP – urban producers samen met Iris de Kievith en Atelier Robidoux een integraal plan ontwikkeld.
Sinds 2008 staat hier de Schanskerk met gesloten deuren en steeds verder in verval te wachten op een nieuwe bestemming.
Door de kerk „binnenstebuiten” te keren en te transformeren naar een publiek toegankelijke passage met atelier/winkels, en de ruimte voor parkeerplaatsen te bestemmen voor 40 woningen rond de historische kerktuin met prachtige monumentale bomen ontstaat hier een collectief park. Er komt weer leven in dit deel van Uithoorn, en de kerk met haar torens kan worden behouden.

Binnenkort wordt de uitslag van de tender door het bisdom bekend gemaakt.

In english

COUP – urban producers with Iris de Kievith architect and Atelier Robidoux  develop an integral urban plan for the revitalization of the historical center of Uithoorn.
Since 2008 are the Schanschurch doors closed and further into disrepair waiting for a new destination.
By turning the church “inside out” and transforming it into a public passage with workshop / stores, and to allocate the space for parking spaces for 40 houses around the historic church garden with the beautiful monumental trees will creates here a collective park. This part of Uithoorn comes back to life, and the church with its towers can be maintained.

Soon the results of the tender will be announced by the diocese.